diumenge, 4 de setembre de 2022

Continua l’activitat informativa a l’ESPAI-MUSEU Joan Panisello


Este texto està traducido al español al final de comentario

Joan Panisello amb el comentarista d'art Sr. Marius Domingo, col·laborador de ARTIGAla revista d’Art i Pensament Contemporani

La setmana passada rebíem a la Directora de REVISTART, la revista de les arts, i a un dels seus directius més antics a l’empresa per veure, comentar i fotografiar la sala ESPAI-MUSEU Joan Panisello obert recentment a Jesús (Tortosa). Després també van voler veure les dues exposicions permanents de ceràmica que tenim als afores de Jesús, on vivim.

Aquesta setmana que avui acabem també hem tingut contactes importants amb persones del món de l’art i de la premsa especialitzada en ceràmica. Divendres a les 16h. hora espanyola ateníem durant més de tres quarts d’hora a la Directora de la revista de Colòmbia, CULTURA CERÀMICA, la Sra. Maira Lucía Carrillo, interessada en lESPAI MUSEU i el tipus d’obra que hi ha dipositat. De forma virtual vam tenir una xerrada interessant, li vàrem ensenyar fotos de la sala, del tipus d’obra que hi exposem i dels complements que hi hem afegit. El proper 20 de novembre tornarem a estar en contacte per noves col·laboracions.Una hora després arribaven a Jesús, Marius Domingo i un col·laborador seu per veure, escoltar, fotografiar i preguntar molt, entorn a aquest regal que hem fet al nostre poble de Jesús. En acabar també van voler veure el nostre taller i les 2 sales d’exposició permanent que hi tenim. Aquest senyor, a més a més de professor a la universitat i artista a nivell individual, també col·labora a ARTIGA, la revista d’Art i Pensament Contemporani. En quatre ocasions ja ens ha dedicat magnífics articles.


*********************************************************************
Juan Panisello con el comentarista de arte SR. Marius Domingo, colaborador de ARTIGA, la revista de Arte y Pensamiento Contemporáneo.
La semana pasada recibíamos a la Directora de REVISTART, la revista de las artes, y a uno de sus directivos más antiguos en la empresa para ver, comentar y fotografiar la sala ESPAI-MUSEU Joan Panisello, abierta recientemente en Jesús (Tortosa). Luego también quisieron ver las dos exposiciones permanentes de cerámica que tenemos en las afueras de Jesús, donde vivimos.
Esta semana que hoy terminamos también hemos tenido contactos importantes con personas del mundo del arte y de la prensa especializada en cerámica. Viernes a las 16h. hora española atendíamos durante más de tres cuartos de hora a la Directora de la revista de Colombia, CULTURA CERÁMICA, Dª. Maira Lucía Carrillo, interesada en el ESPACIO MUSEO y el tipo de obra depositado. De forma virtual tuvimos una charla interesante, le enseñamos fotos de la sala, del tipo de obra que exponemos y de los complementos que hemos añadido. El próximo 20 de noviembre volveremos a estar en contacto con nuevas colaboraciones.
Una hora después llegaban a Jesús, Marius Domingo y un colaborador suyo para ver, escuchar, fotografiar y preguntar mucho, en torno a este regalo que hemos hecho en nuestro pueblo de Jesús. Al terminar también quisieron ver nuestro taller y las 2 salas de exposición permanente que tenemos. Este señor, además de profesor en la universidad y artista a nivel individual, también colabora en ARTIGA, la revista de Arte y Pensamiento Contemporáneo. En cuatro ocasiones nos ha dedicado ya magníficos artículos.