dimarts, 14 de novembre del 2023

INFOCERÁMICA. Joan Panisello recibe la insígnia y el diploma de la REAL ACADEMIA CATALANA de BELLAS ARTES de SANT JORDI

Texto en catalán y en español 

La publicació quinzenal INFOCERÁMICA publica un reportatge explicant la solemne sessió pública en la que van rebre insignes i diplomes 4 personalitats del món cultural de Catalunya.

La Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi és una institució cultural, sense ànim de lucre, radicada a la Llotja de Mar de Barcelona des de 1850. La seva col·lecció de art està formada por més de 700 pintures, 250 escultures y a més a més, ceràmiques, dibuixos y gravats de artistes des del segle XVI fins al segle XXI.

En aquests gairebé 200 anys des del seu naixement, només han estat nomenats membres de la susdita Acadèmia dos ceramistes abans de Joan Panisello, PabloPicasso i Jordi Aguadé.

A les sales d’exposició de l’Acadèmia es poden trobar dues obres de Joan Panisello, la primera és una obra asimètrica amb el títol de: PRIMAVERA, amb unes mides de 19 x 18 x 18 cm., feta amb porcellana de Manises i un color verd setinat de preparació personal. 


L’altra obra és titula: DONA DEL DELTA,  amb unes mides de 83 x 75 cm i treballada amb la tècnica de neriage (mescla de fangs de diferents tipus, colors i punt de fusió).

Les màximes autoritats de l’Ajuntamentde Jesús EMD, el nostre poble, i de Tortosa, la nostra ciutat, van assistir a l’acte. El nostre agraïment a elles i als representants de l’Associació de Ceramistesde Catalunya i de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica que també ens van acompanyar.

Texto en español

La publicación quincenal INFOCERÁMICA publica un reportaje explicando la solemne sesión pública en la que recibieron insignias y diplomas 4 personalidades del mundo cultural de Cataluña.

La Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi es una institución cultural, sin ánimo de lucro, radicada en la Lonja de Mar de Barcelona desde 1850. Su colección de arte está formada por más de 700 pinturas, 250 esculturas y además cerámicas, dibujos y grabados de artistas desde el siglo XVI hasta el siglo XXI.

En estos casi 200 años desde su nacimiento, sólo han sido nombrados miembros de la susodicha Academia dos ceramistas antes de Joan Panisello, Pablo Picasso y Jordi Aguadé.

En las salas de exposición de la Academia se pueden encontrar dos obras de Joan Panisello, la primera es una obra asimétrica con el título de: PRIMAVERA, con unas medidas de 19 x 18 x 18 cm., hecha con porcelana de Manises y un color verde satinado de preparación personal. La otra obra se titula: MUJER DEL DELTA, con unas medidas de 83 x 75 cm y trabajada con la técnica de neriage (mezcla de fangos de diferentes tipos, colores y punto de fusión).

Las máximas autoridades del Ayuntamiento de Jesús EMD, nuestro pueblo, y de Tortosa, nuestra ciudad, asistieron al acto. Nuestro agradecimiento a ellas y a los representantes de la Asociación de Ceramistas de Cataluña y de la Academia Internacional de Cerámica que también nos acompañaron.