divendres, 31 de maig del 2024

Importants comentaris respecte a la nostra incorporació a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

EDICIÓ EN CATALÀ

La segona quinzena d’aquest mes de maig del 2024 hem rebut en dos dies consecutius notícies que valoren molt positivament la nostra incorporació a la RACBASJ. 
El dia 20 ens va arribar la revista TERRART editada per l’Associació de Ceramistes de Catalunya amb seu a Barcelona, fent constar bastants detalls d’aquest molt important reconeixement i al dia següent fou el Dr. de Suècia, Torbjørn Kvasbø, President de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica, amb seu a Ginebra (Suïssa) qui ens va enviar un correu personal aplaudint també la importància d’aquest reconeixement a nivell mundial que serà també publicada al proper Butlletí de l’Acadèmia per fer arribar la notícia als més de 1000 ceramistes associats de 81 països de tot el món. 

Per poder veure un amplíssim reportatge del lliurament del diploma i de la insígnia de membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, entreu en aquest l’enllaç : 

EDICIÓN EN ESPAÑOL

La segunda quincena de este mes de mayo de 2024 hemos recibido en dos días consecutivos noticias que valoran muy positivamente nuestra incorporación a la RACBASJ.
El día 20 nos llegó la revista TERRART editada por la Associació de Ceramistes de Catalunya con sede en Barcelona, ​​haciendo constar bastantes detalles de este muy importante reconocimiento y al día siguiente fue el Dr. de Suecia, Torbjørn Kvasbø, Presidente de la Academia Internacional de Cerámica, con sede en Ginebra (Suiza) quien nos envió un correo personal aplaudiendo también la importancia de este reconocimiento a nivel mundial que será también publicada en el próximo Boletín del Academia para hacer llegar la noticia a los más de 1000 ceramistas asociados de 81 países de todo el mundo.

Para poder ver un amplísimo reportaje de la entrega del diploma y de la insignia de miembro de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi, entre en este enlace: