dilluns, 8 de setembre del 2014

Joan Panisello novament a l’ESTEL

El Sr. Conrad Duran, director de la revista mensual l’ESTEL, publica el comentari referent a la inclusió de Joan Panisello a la Gran Enciclopèdia Catalana amb una ampla explicació del seu currículum artístic.