dilluns, 25 de novembre de 2019

Nou llibre editat a Romania, il·lustrat amb obres nostres

                                       Publicat în limba catalana și în limba română
Aquest mes de novembre i en el marc de la Fira Gaudeamus, celebrada a Bucarest, s’ha presentat el 11è llibre editat a Romania amb il·lustracions d’obres ceràmiques o escultures nostres.
En aquest cas al poeta és Hector Dante Cincotta, d’origen argentí, i la traductora és Gabriela Banu. Títol del llibre, publicat en edició bilingüe: “LA ANTIGÜEDAD DE LAS NUBES” – “VECHIMEA NORILOR”
A l’interior del llibre dedica dues planes dedicades al nostre currículum amb foto de l’autor.
La foto de portada és una de la col·lecció d’obres de raku i el seu títol és: ROCA LLUNAR. La seua textura és molt abrupta i potent per una obra de raku. La fotografia és obra del professional Guillermo Barberà, el mateix que va preparar totes del fotos del llibre: “JOAN PANISELLO, OBRA 1975-2006” que em va editar el Ministerio de Cultura l’any 2008 amb motiu de l’exposició retrospectiva i itinerant que em va organitzar i que es va inaugurar al Museu Nacional de Ceràmica González Martí de València i va seguir pel Museu de l’Ebre a Tortosa i pel Tinglado 1 del Port de Tarragona.
Carte nouă editată în România, ilustrată cu lucrările noastre
În luna noiembrie și în cadrul Târgului Gaudeamus desfășurat la București, a fost prezentată cea de-a 11-a carte publicată în România cu ilustrații de lucrări ceramice sau sculpturi.
În acest caz, poetul este Hector Dante Cincotta, de origine argentiniană, iar traducătorul este Gabriela Banu. Titlul cărții, publicat într-o ediție bilingvă: “LA ANTIGÜEDAD DE LAS NUBES” - „VECHIMEA NORILOR”
În interiorul cărții, dedicați două planuri dedicate curriculumului nostru cu fotografia autorului.
Fotografia de copertă este una dintre colecțiile de lucrări ale raku, iar titlul său este: ROCA LLUNAR. Textura sa este foarte abruptă și puternică pentru o lucrare raku. Fotografia este opera profesionistului Guillermo Barberà, același care a pregătit toate fotografiile cărții: „JOAN PANISELLO, MUNCA 1975-2006” pe care Ministerul Culturii mi-a publicat-o în 2008 cu ocazia expoziției retrospective și călătoare asta m-a organizat și care a fost inaugurat în Muzeul Național de Ceramică González Martí din Valencia și urmat de Muzeul Ebro din Tortosa și Tinglado 1 din Portul Tarragona.