dissabte, 14 d’abril de 2012

10 Anys del Col·legi de Periodistes a les Terres de l’Ebre. Lliurament dels Premis MICRO OBERT I TANCAT 2011


El perquè dels guardons que hem preparat per al Col·legi de Periodistes.

La carxofa, que en argot periodístic és com s'anomena el micro, és el tema central del treball.

Al guardó MICRO OBERT li hem posat el botó superior en color vermell recordant que en les entrevistes als estudis de gravació, la bombeta vermella indica: entrevista real, gravació, preguntes i respostes... ACCIÓ.
També li hem posat un color lluminós al fons del quadre, ja que si s’està treballant, la llum està encesa, hi ha vida als estudis, els llums estan oberts...el periodista pregunta i la persona entrevistada respon.
També el color del marc en el cas del MICRO OBERT és de color blanc.

Al guardó MICRO TANCAT li hem posat el botó superior en color negre, recordant que en les entrevistes als estudis de gravació la bombeta negra o apagada indica que NO hi ha entrevista, que no hi ha gravació, que no hi ha respostes, que no hi ha ACCIÓ. El periodista pregunta però la persona entrevistada no respon.
També li hem posat un color gris al fons del quadre, ja que si no hi ha gravació, els llums estan apagats, no hi ha vida als estudis...el color dominant és el GRIS
També el color del marc en el cas del MICRO TANCAT és de color negre.

Per descomptat la carxofa, és exactament igual en els dos guardons ja que els periodistes posen el mateix interès en fer les preguntes a tothom que entrevisten.


Adjuntem programa dels actes, decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública i algunes fotos dels diversos actes celebrats avui a la sala Gerard Vergés del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.Més informació a l'adreça del col·legi de periodistes: www.periodistes.org
 i a l'adreça de CCOO al facebook: https://www.facebook.com/ccooebre