dimarts, 8 d’abril de 2014

Presentació de la biografia d’en Joan Panisello

El Sr. Xavier Giner, Director de la revista mensual AKTUAL3, publica en la seua revista mensual la presentació de la biografia de Joan Panisello, obra de l’escriptor Emigdi Subirats