dimecres, 13 de novembre de 2013

Alumnes de l’Institut Escola Daniel Mangrané visiten el nostre taller

Motiu: Admissió d’en Joan Panisello com a membre de 
Des d'aquí tenim el goig de felicitar a la direcció, al claustre de professors i  als alumnes pel treball que han estat capaços de fer, basant-se en una visita de dues hores al nostre taller.
Com a mestre que soc, és un goig veure com l'escola pública catalana te un present i un futur molt gran per la vocació, la preparació, l'entusiasme, alegria i l'esperit de treball dels mestres.
Vaja des d'aquí la meua felicitació i el meu agraïment a tot el gran grup de mestres i alumnes que em varen omplir de vida i de joia el meu paradís ceràmic.