dijous, 20 de setembre de 2012

L'ESTEL comenta l'exposició al centre Terracota de La Galera

La revista l’ESTEL, de la mà del seu director, el Sr. Conrad Duran, comenta l’exposició organitzada pel Taller Cinta Dalmau, de Tortosa, al Centre TERRACOTA de La Galera. 
Joan Panisello, Miquel Patton i Xavi Pino mostren les seues obres de ceràmica, pintura i escultura.