divendres, 4 de juny de 2010

Pedagogia i ceràmica es donen la mà (2ª part)

El passat mes de desembre de 2009 vaig ser invitat per la direcció de l’Escola Daniel Mangrané, del meu poble, per a fer una conferència als alumnes de 6è nivell. Aquesta activitat estava emmarcada dintre el Projecte Comenius, pel que el centre escolar del meu poble de Jesús fa intercanvi amb altres centres escolars de Finlàndia i Turquia.
Com que aquell dia els alumnes es van quedar amb ganes de fer més preguntes, vaig pensar que no els podia deixar sense respostes.
Aquesta setmana passada i al llarg de tres hores els mateixos alumnes i els seus mestres han visitat el nostre taller, les nostres dues sales d’exposició permanent, els 4 forns que tenim, el laboratori, les màquines més importants, eines...i una nova tanda de preguntes ens ha tingut distrets i entretinguts fins al darrer moment. Estàvem ja al camí acomiadant als visitants i encara sorgien noves i interessants preguntes...i conste que les entrevistes oficials i les espontànies han durat unes tres hores.
Certament una visita per a no oblidar. Gràcies a tots.

Aquí teniu l’enllaç de la notícia relativa a la visita, publicada al blog “Escola oberta a la comunitat” redactada pel CEIP Daniel Mangrané de Jesús.

D’altra banda, tot seguit podeu veure la totalitat de vídeos enregistrats en aquesta visita: