dissabte, 28 de març de 2009

Joan Panisello a la revista CERÁMICA

La prestigiosa revista CERÁMICA editada a Madrid i dirigida, des de la seua fundació l'any 1975 pel ceramista Antonio Vivas, dedica en el número 112, corresponent a la primavera de 2009, un comentari entorn a l'obra d'en Joan Panisello.
Aquesta és la revista de ceràmica artística més important en llengua castellana i una de les més interesants del món en el camp de la ceràmica.